SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2004  
TENT, sbst.2, se tenta, sbst.