SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2004  
TERPENTIN tær1penti4n, sbst.2, förr äv. TEREBINTIN, r. l. m. (HovförtärSthm 1636 A, s. 112, osv.), l. n. (Månsson Åderlåt. 101 (1642) osv.); best. -en resp. -et; pl. -er.
Ordformer
(tarpettin 1643. terebinthin 1613 (: terebinthin olia)1784 (: Terebinthins Trädets). termetin 1580. terpentin (th-, -är-, -pp-, -thin, -ijn) 1539 osv. terppentien 1663. therpentine 1762. therpetijn 1588. tärpetinn 1558)
Etymologi
[fsv. terpentin, tärbentin; liksom d. terpentin sannol. närmast av mlt. terpentīn, terebintinne, liksom mnl. terbentijn (nl. terpentijn) o. t. terpentin (ä. t. äv. therbinthin) sannol. av ffr. terbentine, térébenthine, substantivering av det lat. adj. terebinthinus (i uttr. terebenthina resina, harts från terebint), till terebinthus (se TEREBINT); jfr mlat. terebint(h)ina, sbst., om hartset. — Jfr SERPENTIN, TERPEN]
urspr. o. eg. om terpentinkåda; äv. [sannol. delvis elliptiskt för TERPENTIN-OLJA] (o. numera i sht) om terpentinolja. Ij (dvs. två) Små fatt terppentin. TullbSthm 1539, s. 14 b. Tagh 4 lod Terpentin, hwitt Wax, Benzoin .. och bereed ther aff een Salwa (för hårborttagning). Hildebrand MagNat. 30 (1650). Till Dessertens Garnerande .. (ett skålpund) Venedisk Terpentin. HovförtärSthm 1757, s. 1643. Tärpentin, Terpentin, Therpentine, är et angelägit ämne för dem som göra lack. Rothof 577 (1762). Terpentin .. (dvs.) Utländska namnet på barrträdskåda och hos oss ej sällan på Terpentinolja .. som är en helt annan vara. Åstrand (1855). Terpentin verkar irriterande isynnerhet på njurarne och slemhinnorna samt i större dos afförande. Uhrström Hemläk. (1881). När fernissan är färsk, går det lätt att få bort den med terpentin, bensol eller bensin. Holm AlltFläck. 15 (1946). — jfr LÄRK-, RÅ-, STRASSBURG-, SULFAT-TERPENTIN m. fl.
Ssgr: A: TERPENTIN-ARTAD, p. adj. som påminner om terpentin; jfr arta, v. V 3, o. terpentinaktig, terpentinig. Schulthess (1885). (Mangofrukterna) äro värderade bordsfrukter för den angenäma, söt-syrliga, svagt terpentinartade smaken. 2NF 17: 764 (1912).
-BALSAM. (numera föga br.) terpentinkåda. Lindgren Läkem. (1891). Då .. (vissa) barrträd såras lämna de ett rikligt utflöde av kåda, s. k. terpentinbalsam eller tjock terpentin. HantvB I. 1: 88 (1934).
-DUK. (terpentin- 1872 osv. terpentins- 18651879) (i sht förr) med terpentinolja preparerad duk (förr använd vid vissa sjukdomar). LfF 1865, s. 186. Flickan (har) hosta och feber, får kamomillte och terpentinduk. Oterdahl En 19 (1927).
-EMULSION. (förr) emulsion beredd av bl. a. terpentin. Sålunda kan man .. bereda en Terpentin-emulsion genom att sammanröra en äggula med 2 matskedar vatten, hvarefter man tillsätter 2 à 4 theskedar terpentin. Uhrström Hemläk. 84 (1879).
-FERNISSA. (förr) fernissa framställd av bl. a. harts o. terpentinolja; jfr -lack. HushBibl. 1757, s. 7. SAOL (1950).
-KARAMELL. (förr) jfr -piller. Grafström Kond. 321 (1892).
-KÅDA. (terpentin- 1611 osv. terpentins- 1780) av vissa barrträd utsöndrad l. utvunnen kåda (varav terpentinolja kan framställas); i sht förr använd bl. a. i läkemedel; jfr -balsam. Forsius Phys. 213 (1611). De hästar, som redan hafwa .. flytning ur nosen .. gifwas in bollar .. af terpentins-kåda och swafwelblomma, en gång om dagen, på fastande maga. PH 12: 88 (1780). Kumlien Oljem. 84 (1946).
-LACK. (förr) lack (se lack, sbst.2 1) bestående av harts löst i terpentinolja; jfr -lack(s)-fernissa. 2UB 7: 522 (1903). Bolin OrgKem. 141 (1925).
-LACK(S)-FERNISSA. (förr) terpentinlack. UB 5: 414 (1874). WoJ (1891).
-LINIMENT. (förr) liniment berett av bl. a. terpentin. Hygiea 1841, 3: 490. Terpentinliniment .. berett .. av terpentinolja, vatten, äggula och ättiksyra. SFS 1913, nr 308, s. 1074.
-LUKT. AHB 131: 25 (1887).
-MAKERI. (†) framställning av terpentinolja. RARP 16: 123 (1693).
-OLJA. (terpentin- 1578 osv. terpentins- 16801815) om färglös till gulaktig, flyktig olja som finns i l. gm destillation o. d. utvinns ur terpentinkåda l. (numera) ur vedråvara o. bl. a. används ss. lösningsmedel i fernissa o. oljefärg (i sht i ä. tid äv. använd ss. l. i läkemedel); jfr -spiritus, -sprit. BOlavi 16 a (1578). Rålamb 13: 169 (1690; i salva för hästar). Aloe-saft med terpentin-olja gifwer (marmor) en ljus gul-grön färg. GT 1788, nr 117, s. 3. Terpentinolja är .. ett verksamt, ehuru icke ofarligt medel (mot inälvsmask). Wretlind Läk. 5: 99 (1897). SvTeknOrdb. (1946).
Ssg: terpentinolje-, förr äv. terpentinolj-fernissa. (numera mindre br.) fernissa beredd med terpentinolja. UB 5: 412 (1874). Sprit- och terpentinoljefernissor benämnas ofta flyktiga fernissor. 2NF 8: 81 (1907).
-PILLER. (förr) piller l. pastill innehållande terpentin (med slemlösande verkan vid hosta); jfr -karamell. Ett vanligt medel (mot hosta) är ”terpentinpiller med kinasalt” vare sig med eller utan opium. Wretlind Läk. 7: 69 (1899).
-SPIRITUS. (†) terpentinolja; jfr spiritus IV 1 a. HovförtärSthm 1755, s. 4114. Terpenthinolja .. förekommer i handel under namn af terpenthinspiritus. Berzelius Kemi 4: 391 (1827). Kjellin (1927).
-SPRIT. (numera föga br.) terpentinolja; jfr sprit 2 a. Andersson (1845). Krook Handköpsben. (1951).
-TALL. tallen Pinus pinaster Ait., strandtall. NE (1995).
Ssg: terpentintall-skog. VäxtLiv 5: 621 (1940).
-TRÄD, förr äv. -TRÄ. (terpentin- 1638 osv. terpentins- 17711784) om trädet (l. busken) Pistacia terebinthus Lin., terebint; äv. allmännare, om träd varav terpentin erhålls. Franckenius Spec. F 4 a (1638). Perserne (livnärde sig förnämligast) af Terebinthins-trädets frukt. Trozelius Rosensten 4 (1771). Terpentinträd .. Trädslaget Pistacia terebinthina, på Cypern och Chios. Dalin (1854). Jönsson Gagnv. 325 (1910; om gran o. tall).
-ÅNGA. i sht i pl. Hygiea 1853, s. 679 (i medicinsk anv.). Arbetare, som lång tid skola syssla med terpentinoljefernissor, blifva lidande af terpentinångornas inverkan. AHB 113: 45 (1883).
B (numera föga br.): TERPENTINS-DUK, -KÅDA, -OLJA, -TRÄD, se A.
Avledn.: TERPENTINAKTIG, adj. (numera bl. mera tillf.) terpentinartad. Weste (1807).
TERPENTINIG, adj. (numera bl. tillf.) terpentinartad. Posse Begynn. 253 (1940).
Spoiler title
Spoiler content