SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1898  
AKTRIS aktri4s, f.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[af fr. actrice; jfr AKTÖR]
1) skådespelerska. Polstjernan 1888, s. 144 (cit. fr. 1744). Susannas role spelas af en ny Actrice från Stockholm. GT 1788, nr 20, s. 3. (Emilie Högqvist) var alltid en tilltalande och intressant aktris, äfven der hon blott var hvad hon redan var af naturen. Sturzen-Becker 1: 208 (1861). År .. 1786 .. utgjorde theaterpersonalen följande .. antal: .. 4 första, 10 andre och 3 dublerande aktörer, 5 förste, 2 andra och 4 dublerande aktriser. Dahlgren Theatr. 66 (1866). Du luktar ju eau de cologne, som en riktig aktris. Numers Kuop. 52 (1892). Ottiliana Karolina Å(bergsson) .. första aktris vid k. teatern 1800—33. NF 18: 357 (1894). jfr LANDSORTS-, PREMIER-AKTRIS m. fl. — Anm. Med undantag för de fall, då ordet användes ss. ett slags officiell titel, håller det för närvarande på att i ädlare bet. undanträngas af SKÅDESPELERSKA o. betecknar ofta en sådan af lägre rang l. mindre anseende; jfr KOMEDIANTSKA.
2) (föga br.) bildl.: kvinna, som visar sig annorlunda, än hon är. Kindblad (1867).
Ssgr (till 1): AKTRIS-MANER03~02. —
-ROLL~2.
Spoiler title
Spoiler content