SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 2008  
TRUMLA trum3la2, äv. TROMLA trom3la2, r. l. f.; best. -an; pl. -or; l. TROMMEL trom4el, r. l. m.; pl. tromlar.
Ordformer
(trombell 1638. tromla 1973 osv. trommel 1880 osv. trommel- i ssgr 1867 (: trommelapparat) osv. trumla 1819 osv. trummel- i ssgr 1794 (: Trummelhinnans), 1873 (: trummelugn) osv.)
Etymologi
[sv. dial. trumla, tromla, vält; motsv. l. möjl. lån av d. tromle (ä. dan. äv. trumle) vält, cylinder, i ä. dan. äv.: (musik)trumma, sannol. ombildning av trommel, av t. trommel, trumma, cylinder, av mht. trumbel, trumel, trumma, avledn. av trumbe, tru(m)me, trumma (se TRUMMA, sbst.); i formerna trommel o. trombell är ordet lånat från t. trommel. — Jfr TRUMLA, v.1, 2]
1) (†) trumma (se TRUMMA, sbst. 3). BtÅboH I. 13: 63 (1638).
2) (trumla, tromla) vals l. cylinder o. d.; särsk. (i sht i Sydsv.) om (jordbruks)redskap med tung cylinder l. vals som rullas över jord l. markyta o. d. för att jämna till o. packa den, vält. SkrSkånHushS II. 2: 28 (1819). På lätt jord böra de (besådda vallarna) årligen .. tillwältas (sammantryckas med wält eller trumla). Alm(Ld) 1873, s. 40. Prinsen kör trumlan på idrottsplatsen. VeckoJ 1924, s. 484. — jfr SLÄT-TRUMLA.
3) (numera vanl. trommel) (i sht i fackspr.) om mer l. mindre cylindrisk behållare; särsk. om (maskin med) sådan behållare som bringas att rotera i syfte att bearbeta (i sht rensa l. sålla l. sortera l. älta) innehållet; jfr TRUMMA, sbst. 1 slutet, TRUM-SIKT 1. JernkA 1888, s. 319. (Man) tvättade .. kvartsiten i en roterande trumla med vattenspolning. TT 1900, K. s. 38. Ullen påmatas i trommeln och blir genom den hastiga rotationen .. upprifven, lucker och .. blandad. SD(L) 1900, nr 489, s. 4. TNCPubl. 47: 69 (1971). — jfr SKÖLJ-TROMMEL o. SIKT-TRUMLA m. fl.
Ssgr: A: TRUMLE-MÄLTERI, se B.
B: (1) TRUMMEL-HINNA. [jfr t. trommelfell, trommelhaut] (†) trumhinna. Trummelhinnans sladdrighet och blöthet hos nyfödda barn. Murray PVetA 1794, s. 94.
(3) -MÄLTERI. (trumle- 1971 osv. trummel- 1896 osv.) brygg. mälteri i vilket mältning sker i trommel l. trumla. Det nyanlagda bryggeriet är utrustadt med .. pneumatiskt trommelmälteri, drifvet af elektricitet. IndUtstMalmö 1896, s. 50. TNCPubl. 47: 58 (1971).
(3) -UGN. UB 4: 545 (1873). De ofta förekommande värmningarna (av glasmassan) verkställas i en .. med smältugnen förenad .. mindre ugn, trummelugn, med rund arbetsöppning. NF 5: 1264 (1882).
Spoiler title
Spoiler content