SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2012  
UT, adv. ssgr (forts.; jfr anm. sp. 904):
(2) UT-EFFEKT. (i sht i fackspr.) hos (elektrisk) apparat l. maskin l. anläggning o. d.: utgående effekt (se d. o. 4). NaturvForsknRådÅb. 194849, s. 47. En ypperlig bilradio med sina 11 rörfunktioner och en uteffekt på inte mindre än 4,5 W. Motorför. 1955, nr 5, s. 29. Vattenfall har planer på att byta ut de sex ånggeneratorerna på Ringhals 3 och 4, vilket skulle öka aggregatens uteffekt med cirka 10 procent. GbgP 6/6 1991, s. 6.
(1, 12) -EFTER400 l. 040 l. 032 (se för övr. anm. 3:o sp. 904), prep. längs med l. längs efter l. utmed; äv. (i sht förr) efterställt. Holmberg 2: 39 (1795). Skogsbackar som följa vägen utefter. Weste (1807). Han köpte sig en liten snipa .. och .. rodde och seglade utefter ostkusten .. till Haparanda. VFl. 1937, s. 189. Det var besvärligt att låsa patentlåset och sjutillhållarlåset; armarna ville till varje pris hänga kvar utefter kroppen. Men det gick. Jersild BabH 22 (1978). jfr längs-, ned-utefter.
-EMOT401 l. 4~01 l. 104 (se för övr. anm. 3:o sp. 904), prep.
1) (numera mindre br.) till 1: i riktning ut mot (ngt l. ngn); jfr emot 1 c. Hans Kongl. Maij:tt .. befalte till sitt qwarhafwande manshapet att ställa sigh opp uthj slachtordning och marchera då uthemoth fienden på fältet. KKD 3: 212 (1711). De seglade utemot fyren. IllSvOrdb. (1964). SAOL (1973).
2) (†) till 10, i fråga om tid: fram emot; jfr emot 2 a. Sommaren ther eftheråt, uthemoth hösthenn, sände min moder migh tå hijt wpp till wpland. Rääf Ydre 3: 408 (i handl. fr. 1594).
Spoiler title
Spoiler content