SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
bevuxen
be·­vuxen adjektiv bevuxet bevuxna bevuxen med skog
Positiv
en bevuxen + substantiv
ett bevuxet + substantiv
den/det/de bevuxna + substantiv