SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
beväpna
be·­väpna verb ~de ~t förse med vapen
Finita former
beväpnarpresens aktiv
beväpnaspresens passiv
beväpnadepreteritum aktiv
beväpnadespreteritum passiv
beväpnaimperativ aktiv
Infinita former
att beväpnainfinitiv aktiv
att beväpnasinfinitiv passiv
har/hade beväpnatsupinum aktiv
har/hade beväpnatssupinum passiv
Presens particip
beväpnande
Perfekt particip
en beväpnad + substantiv
ett beväpnat + substantiv
den/det/de beväpnade + substantiv
beväpna sig äv. bildl.: ​beväpna sig med tåla­mod
Ordform(er)beväpna sig