SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
bevågen
be·­vågen adjektiv bevåget bevågna gunstig, väl­villig
Positiv
en bevågen + substantiv
ett bevåget + substantiv
den/det/de bevågna + substantiv
den bevågne + maskulint substantiv