SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
bevära
be·­vära verb ~de ~t ⟨åld.⟩ ut­rusta far­tyg med vapen
Finita former
bevärarpresens aktiv
beväraspresens passiv
beväradepreteritum aktiv
beväradespreteritum passiv
beväraimperativ aktiv
Infinita former
att bevärainfinitiv aktiv
att bevärasinfinitiv passiv
har/hade beväratsupinum aktiv
har/hade beväratssupinum passiv
Presens particip
bevärande
Perfekt particip
en bevärad + substantiv
ett bevärat + substantiv
den/det/de bevärade + substantiv