SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
bevärdiga
be·­värd·­iga verb ~de ~t (inte) bevärdiga ngn med en blick (inte) ned­låta sig till att ge ngn en blick
Finita former
bevärdigarpresens aktiv
bevärdigaspresens passiv
bevärdigadepreteritum aktiv
bevärdigadespreteritum passiv
bevärdigaimperativ aktiv
Infinita former
att bevärdigainfinitiv aktiv
att bevärdigasinfinitiv passiv
har/hade bevärdigatsupinum aktiv
har/hade bevärdigatssupinum passiv
Presens particip
bevärdigande
Perfekt particip
en bevärdigad + substantiv
ett bevärdigat + substantiv
den/det/de bevärdigade + substantiv