SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
habilitera
hab·­il·­it·­era verb ~de ~t tills. med sig:
Finita former
habiliterarpresens aktiv
habiliteraspresens passiv
habiliteradepreteritum aktiv
habiliteradespreteritum passiv
habiliteraimperativ aktiv
Infinita former
att habiliterainfinitiv aktiv
att habiliterasinfinitiv passiv
har/hade habiliteratsupinum aktiv
har/hade habiliteratssupinum passiv
Presens particip
habiliterande
Perfekt particip
en habiliterad + substantiv
ett habiliterat + substantiv
den/det/de habiliterade + substantiv
habilitera sig stärka sin vetenskapliga kompetens
Ordform(er)habilitera sig