SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
kratsa
kratsa verb ~de ~t rensa med krats: ​kratsa (ur) hovarna på hästen
Finita former
kratsarpresens aktiv
kratsaspresens passiv
kratsadepreteritum aktiv
kratsadespreteritum passiv
kratsaimperativ aktiv
Infinita former
att kratsainfinitiv aktiv
att kratsasinfinitiv passiv
har/hade kratsatsupinum aktiv
har/hade kratsatssupinum passiv
Presens particip
kratsande
Perfekt particip
en kratsad + substantiv
ett kratsat + substantiv
den/det/de kratsade + substantiv