SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
menig
men·­ig adjektiv ~t ~a utan befäls­grad; ​menige man folk i all­mänhet, all­mänheten
Positiv
en menig + substantiv
ett menigt + substantiv
den/det/de meniga + substantiv
den menige + maskulint substantiv