SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
utmanövrera
ut|­man·­övr·­era verb ~de ~t ut­manövrera el. vanl. manövrera ut (ngn) ställa åt sidan, peta
Finita former
utmanövrerarpresens aktiv
utmanövreraspresens passiv
utmanövreradepreteritum aktiv
utmanövreradespreteritum passiv
utmanövreraimperativ aktiv
Infinita former
att utmanövrerainfinitiv aktiv
att utmanövrerasinfinitiv passiv
har/hade utmanövreratsupinum aktiv
har/hade utmanövreratssupinum passiv
Presens particip
utmanövrerande
Perfekt particip
en utmanövrerad + substantiv
ett utmanövrerat + substantiv
den/det/de utmanövrerade + substantiv