publicerad: 2021  
aktiebrev aktie­brevet, plural aktie­brev, bestämd plural aktie­breven
aktie|­brev·et
substantiv
[ak`tsie-]
värde­handling som ut­visar delägarskap i aktie­bolag
belagt sedan 1824