publicerad: 2021  
aktieemission aktie­emissionen aktie­emissioner
aktie|­e·miss·ion·en
substantiv
[ak`tsie-]
ut­givning och försäljning av nya aktier för att öka aktie­kapitalet
belagt sedan 1915