publicerad: 2021  
aktualisera aktualiserade aktualiserat
verb
aktualise´ra
göra aktuell
aktualisera någon/något
aktualisera någon
aktualisera något
stor­branden aktualiserar personalbristen in­om brand­försvaret; kidnappningen aktualiserar frågan om hur vi ska komma åt den organiserade brottsligheten
belagt sedan 1861; av franska actualiser med samma betydelse; till aktuell
aktualiseraaktualiserande, aktualisering