publicerad: 2021  
aktuarie aktuarien aktuarier
aktu·ari·en
substantiv
aktua`rie
(titel för) tjänste­man som ut­för vissa statistiska beräkningar och ut­redningar in­om försäkrings­bolag och dylikt
belagt sedan 1694; av lat. actua´rius 'snabbskrivare; bok­hållare', till ac´tus 'handling'; jfr ur­sprung till 1akt!!