publicerad: 2021  
aktualitet aktualiteten aktualiteter
aktu·al·itet·en
substantiv
aktualite´t
det att vara aktuell
problemet med växthus­effekten har fått förnyad aktualitet; på grund av den långa handläggnings­tiden har frågan förlorat sin aktualitet
äv. aktuell före­teelse
författarna vände sig bort från aktualiteterna och skrev om de eviga frågorna
belagt sedan 1895