publicerad: 2021  
aktör aktören aktörer
akt·ör·en
substantiv
aktö´r
manlig skåde­spelare
JFR aktris
den folk­käre aktören har en strålande karriär bak­om sig
äv. all­männare person eller part som agerar
den amerikanske presidenten är den viktigaste aktören i nedrustnings­förhandlingarna; banker, försäkrings­bolag och andra aktörer på marknaden
belagt sedan 1744; ökad anv. av betydelsenyansen sedan 1980-talet; av franska acteur med samma betydelse; till agera