publicerad: 2021  
arbetarklass arbetar­klassen arbetar­klasser
arbet·ar|­klass·en
substantiv
ar`betarklass
mest som marxistisk term samhälls­klass som huvud­sakligen består av personer som direkt producerar materiella nyttigheter vanligen exklusive jord­brukare
Marx klassiska beskrivningar av den ut­sugna arbetar­klassen
belagt sedan 1892