publicerad: 2021  
arbetarkommun arbetar­kommunen arbetar­kommuner
eller
arbetarekommun arbetare­kommunen arbetare­kommuner
arbet·ar|­kom·mun·en, arbet·are|­kom·mun·en
substantiv
ar`betarkommun el. ar`betarekommun
lokal­avdelning in­om arbetar­parti spec. in­om det social­demokratiska partiet i Sverige
Stock­holms arbetar­kommun
belagt sedan 1900