publicerad: 2021  
arbetarråd arbetar­rådet, plural arbetar­råd, bestämd plural arbetar­råden
arbet·ar|­råd·et
substantiv
ar`betarråd
mest historiskt (revolutionär) församling av valda om­bud för arbetarna på en arbets­plats särsk. i Europa efter första världs­kriget
arbetar- och soldat­rådet i Petrograd
äv. i senare, etablerade socialistiska system
de bekanta arbetar­råden i det forna Jugoslavien
belagt sedan 1927