publicerad: 2021  
arbetsavtal arbets­avtalet, plural arbets­avtal, bestämd plural arbets­avtalen
arbets|­av·tal·et
substantiv
ar`betsavtal
överens­kommelse om ut­förande av arbete mot (viss) betalning gällande an­ställning el. upp­drag
ett arbetsavtal (mellan några)
ett arbetsavtal (med någon/något)
ett arbetsavtal (med någon)
ett arbetsavtal (med något)
belagt sedan 1799