publicerad: 2021  
avancemang avancemanget, plural avancemang, bestämd plural avancemangen
avance·mang·et
substantiv
[-ans-]
rörelse fram­åt mot visst mål; ofta etappvis och under mot­stånd, särsk. i militära samman­hang
avancemang (från något) (till något)
de allierade truppernas avancemang mot Rhen
äv. bildligt, sär­skilt om (successiv) uppflyttning till högre tjänst
lärares möjligheter till avancemang har förbättrats
belagt sedan 1613; till avancera