publicerad: 2021  
avgångsvederlag avgångs­vederlaget, plural avgångs­vederlag, bestämd plural avgångs­vederlagen
av·gångs|­veder·lag·et
substantiv
a`vgångsvederlag
typ av (ekonomisk) ersättning till arbets­tagare vid upp­sägning vanligen i sam­band med företags­nedläggning el. driftsinskränkning
ett avgångsvederlag (till någon) (belopp)
avgångs­vederlag ut­går mesta­dels som avgångs­bidrag (till privat­anställda arbetare) och avgångs­ersättning (till privat­anställda tjänste­män)
belagt sedan 1962