publicerad: 2021  
befrielsekamp befrielse­kampen befrielse­kamper
be·fri·else|­kamp·en
substantiv
befri`elsekamp
kamp för nationellt oberoende i politiskt och ekonomiskt av­seende
befrielsekamp (mot någon/något)
befrielsekamp (mot någon)
befrielsekamp (mot något)
befrielse­kampen i Vietnam
belagt sedan 1905