publicerad: 2021  
befrielserörelse befrielse­rörelsen befrielse­rörelser
be·fri·else|­rör·els·en
substantiv
befri`elserörelse
(folklig) rörelse som kämpar mot någon typ av över­makt
den svenska opinionen stödde befrielse­rörelserna i södra Afrika
belagt sedan 1965