publicerad: 2021  
befrielsekrig befrielse­kriget, plural befrielse­krig, bestämd plural befrielse­krigen
be·fri·else|­krig·et
substantiv
befri`elsekrig
militära åt­gärder för att upp­nå nationellt oberoende i form av reguljärt krig, gerillakrig etc.
ett befrielsekrig (mot något)
belagt sedan 1824