publicerad: 2021  
berättartalang berättar­talangen berättar­talanger
be·rätt·ar|­tal·ang·en
substantiv
berätt`artalang
fallenhet för att berätta särsk. hos författare
ha berättar­talang
äv. om mot­svarande person
hon är en stor berättar­talang
belagt sedan 1887