publicerad: 2021  
besöksdag besöks­dagen besöks­dagar
be·söks|­dag·en
substantiv
besö`ksdag
fast­ställd vecko­dag för besök på relativt slutna in­rättningar som sjuk­hus el. fängelser
äv. all­männare
an­talet besöks­dagar vid liftarna
belagt sedan 1950