publicerad: 2021  
besökstid besöks­tiden besöks­tider
be·söks|­tid·en
substantiv
besö`kstid
fast­ställd tid på dygnet för besök på relativt slutna in­rättningar så­som sjuk­hus el. fängelser
(under) besökstid
besöks­tid mellan 12 och 14; besöks­tiden är ty­värr slut
belagt sedan 1837