publicerad: 2021  
betänketid betänke­tiden betänke­tider
be·tänke|­tid·en
substantiv
betänk`etid
(begränsad) tid att tänka över något så­som ett svar el. en (viss) handling
betänke­tiden är ute; den tävlande hade rätt till 60 sekunders extra betänke­tid
förr äv. om viss tids­period under äktenskaps­skillnad
belagt sedan 1749