publicerad: 2021  
betänklighet betänkligheten betänkligheter
be·tänk·lig·het·en
substantiv
betänk´lighet
vanligen plur. för­behåll som kan leda till omprövning av planerat handlings­sätt eller dylikt
JFR skrupel
betänkligheter (mot någon/något/att+verb/sats)
betänkligheter (mot någon)
betänkligheter (mot något)
betänkligheter (mot sats)
betänkligheter (mot att+verb)
han hade inga moraliska betänkligheter mot att an­lita svart arbets­kraft
belagt sedan 1740