publicerad: 2021  
betänkt neutrum betänkt, bestämd form och plural betänkta
be·tänk·ta
adjektiv
betänk´t
som tenderar att besluta sig för visst (handlings)alternativ eller dylikt
betänkt på något/att+verb
betänkt på något
betänkt på att+verb
hon var starkt betänkt på att tacka ja
belagt sedan 1653