publicerad: 2021  
bildande ingen böjning
bild·ande
adjektiv
bil`dande
i vissa ut­tryck som inne­bär skapande av konkreta före­mål ur ett materiellt stoff och där­med främst riktar sig till ögat och synsinnet; om konst(arter)
till bildande konst räknas bl.a. målar­konst, skulptur och arkitektur
belagt sedan 1795