publicerad: 2021  
bildband bild­bandet, plural bild­band, bestämd plural bild­banden
bild|­band·et
substantiv
bil`dband
delvis historiskt remsa med en serie svart­vita bilder eller färg­bilder som visas i en sär­skild projektor; vanligen för under­visning
SYN. stillfilm
belagt sedan 1950