publicerad: 2021  
1bo bodde bott, presens bor
verb
ha (viss plats) att stadig­varande befinna sig på bl.a. för att äta, sova och koppla av
någon bor någonstans/sätt
någon bor någonstans
någon bor sätt
bo i egen lägenhet; bo i villa; han bor än­nu hos sina föräldrar; de bor på Got­land om somrarna; hon bor ihop med sin flick­vän; hon har en syster­son boende hos sig; de har bott femton år i Stock­holm; han bor i Lund men arbetar i Växjö under veckorna
äv. mer till­fälligt
bo på hotell; bo i tält
ibland bildligt något hög­tidligt finnas
in­om dem bor en längtan efter ett annat liv
bo i kapp­säck se kappsäck
belagt sedan 1000-talet (runsten, t.ex. Heda, Östergötland); vanligen runformer buki, byki (pret.), fornsvenska bo(a); gemensamt germanskt ord med bet. 'bo; bebo; göra i ordning; odla'; jfr ur­sprung till bod, bonde, bur, bygga
2bo boet äv. bot, plural bon, bestämd plural bona
bo·et
substantiv
1 (sär­skilt an­ordnad) plats att vara på för att sova och föda upp ungar för djur, spec. fåglar
fåglarna byggde bon; ungarna låg och tryckte i boet
äv. bildligt om människors bo­städer i vissa ut­tryck
gifta sig och bygga ett eget bo; barnen är stora och har flugit ur boet
en gök­unge i boet se gökunge
kacka i eget bo tala illa om sitt eget eller sina egnasom journalist önskade hon att fler kollegor vågade kritisera tidningen, men an­tog att de var rädda för att kacka i eget bo
sätta bo skaffa sig ett eget hemev. till­sammans med någon: det är inte många tjugo­åringar som har råd att sätta bo
belagt sedan ca 1450 (Heliga Birgittas uppenbarelser); fornsvenska bo; gemensamt germanskt ord med bet. 'bo­plats'; till 1bo!!; jfr ur­sprung till bohag, bolag, boskap
2 egendom som är gemensam för viss grupp t.ex. äkta makar el. arv­tagare; om­fattande både till­gångar och skulder
hustrun förde en smärre förmögenhet i boet
äv. (i sammansättn.) i fråga om före­tag etc.
sitta i orubbat bo utan bo­delning disponera över av­liden makes kvar­låtenskaptestamente verkade inte vara nöd­vändigt efter­som den efter­levande maken skulle ärva allt och sitta i orubbat bo ○ äv. bildligtdet regerande partiet hade suttit i orubbat bo i ett par decennier
belagt sedan 1000-talet (t.ex. runristat flyttblock, Ed, Uppland); runform bo
3 mål­område i bl.a. curling
de lyckades få in fyra stenar i boet
belagt åtm. sedan 1990