publicerad: 2021  
1bortemot
bort|­e·mot
preposition
[bårt´-]
äv. två ord i riktning bort mot något mer el. mindre av­lägset mål
de gick sakta bort­emot skogen
ibland äv. i fråga om tid endast fast sammansättn.
hon väntas hem bort­emot jul
belagt sedan 1596
2bortemot
bort|­e·mot
adverb
[bårt´-]
nästan i storleks­ordningen av det aktuella (runda) talet
före­ställningen varade i bort­emot fyra timmar; bort­emot 10 000 åskådare såg matchen
belagt sedan 1870