publicerad: 2021  
borterst superlativ
bort·erst
adverb
[bårt´-]
i positionen längst bort i det aktuella om­rådet etc.
det stora porträttet hänger borterst i lokalen
belagt sedan 1850