publicerad: 2021  
bortersta superlativ
bort·er·sta
adjektiv
[bårt´-]
som befinner sig längst bort i det aktuella om­rådet etc.
toaletterna ligger i den bortersta delen av korridoren
belagt sedan 1732