publicerad: 2021  
boskillnad bo­skillnaden
bo|­skill·nad·en
substantiv
bo`skillnad
upp­lösning av makars ekonomiska gemenskap utan direkt sam­band med upp­lösning av äktenskapet
boskillnad (mellan några)
bo­skillnad görs ibland för att ut­jämna makars in­bördes egendoms­förhållande
äv. bildligt om skarp åt­skillnad
vissa politiska bedömare gjorde en bo­skillnad mellan terrorism och legal befrielse­kamp
belagt sedan 1723