publicerad: 2021  
brevväxling brev­växlingen brev­växlingar
brev|­växl·ing·en
substantiv
bre`vväxling
det att skriva och ta emot brev vanligen till resp. från viss bestämd person
en brevväxling (mellan några) (om någon/något/sats)
en brevväxling (mellan några) (om någon)
en brevväxling (mellan några) (om något)
en brevväxling (mellan några) (om sats)
en brevväxling (med någon) (om någon/något/sats)
en brevväxling (med någon) (om någon)
en brevväxling (med någon) (om något)
en brevväxling (med någon) (om sats)
en intensiv brev­växling med myndigheterna
äv. konkret bevarad samling brev till och från viss person
brev­växlingen mellan de bägge författarna finns på universitets­biblioteket
belagt sedan 1641