publicerad: 2021  
bränsleelement bränsle­elementet, plural bränsle­element, bestämd plural bränsle­elementen
brän·sle|­ele·ment·et
substantiv
brän`sleelement
minsta konstruktions­enhet i en kärn­reaktor som inne­håller kärn­bränsle
belagt sedan 1964