publicerad: 2021  
bränslecell bränsle­cellen bränsle­celler
brän·sle|­cell·en
substantiv
brän`slecell
an­ordning för direkt omvandling av kemisk energi till elektrisk med kontinuerlig till­försel av bränsle; om ett galvaniskt element
att an­vända bränsle­celler och sol­energi är miljö­vänligt
belagt sedan 1950-talet; efter engelska fuel cell med samma betydelse