publicerad: 2021  
båtflykting båt­flyktingen båt­flyktingar
båt|­flykt·ing·en
substantiv
`tflykting
flykting som lämnat sitt land i båt
båt­flyktingarna från Vietnam på 70-talet
belagt sedan 1979