publicerad: 2021  
datera upp daterade daterat
verb
datera upp´
vanligen fast sammansättn., se uppdatera till­föra nya upp­gifter till något system eller dylikt
någon daterar upp någon (om något/sats)
någon daterar upp någon (om något)
någon daterar upp någon (om sats)
någon daterar upp något
datera upp kundregistret
äv. ofta refl. aktualisera kunskaperna hos någon
man skickade honom på kurs för att datera upp honom; på det lilla museet kan man snabbt datera upp sig om Dublins moderna historia
belagt sedan 1994
datera uppuppdaterande, uppdatering