publicerad: 2021  
datera sig daterade daterat
verb
date´ra sig
härröra sig från viss tids­period
datera sig från tid
fyndet daterar sig från 300-talet
belagt sedan 1817
datera sigdaterande, datering