publicerad: 2021  
datumgräns datum­gränsen datum­gränser
dat·um|­gräns·en
substantiv
da`tumgräns
(tänkt) nordsydlig linje på jord­klotet som är så belägen att man vid passerande av den måste ändra datum med ett dygn fram­åt el. bak­åt
datum­gränsen löper ungefär mitt igenom Stilla havet
belagt sedan 1899