publicerad: 2021  
delegation delegationen delegationer
de·leg·at·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
1 grupp av ut­sända om­bud med full­makt att före­träda något vanligen mera till­fälligt, vid konferens eller dylikt
den ryska delegationen vid miljö­konferensen
belagt sedan 1821
2 överflyttande av befogenhet t.ex. att handla el. besluta i någons (t.ex. högre myndighets) ställe
delegation (av något)
delegation av rätten att teckna utbetalningsorder; arbets­utskottet beslutar i ärendet på delegation av styrelsen
belagt sedan 1839